Cada ano a Xunta ven emitindo unha convocatoria de subvencións nas que entre outras, ofrece unha liña adicada a dixitalización da empresa, con axudas de ata o 50% en creación de webs, tendas online, apps ou xestión de redes sociais.

¿Quen pode presentar a solicitude?

  • Comerciantes minoristas e artesáns

Ademais ata agora había que cumprir:

  • Desenvolver a túa actividade comercial en Galicia
  • As Pemes serán de menos de dez 10 traballadores e que non teñan consideración de gran establecemento comercial 
  • Estar dado de alta nalgún dos epígrafes do IAE correspondentes e que constitua a túa actividade principal

 

Para a convocatoria de 2016 as bases foron publicadas en decembro de 2015, polo que este ano deberían estar próximas a sair.

Déixanos o teu mail se queres ser avisad@ no día que esta subvención sexa publicada

Mediante la facilitación de tus datos autorizas expresamente al tratamiento de los mismos con la finalidad de atender la presente comunicación y enviarte la información que solicitas. Tus datos no serán cedidos a terceros.